Fabryka Lniarskich Tradycji


Fabryka Lniarskich Tradycji

Zakończyliśmy cykl działań realizowanych w ramach Fabryki lniarskich tradycji, które obejmowały prace archiwizacyjne, organizację warsztatów ginących zawodów oraz otwarcie czasowej wystawy tkanin. W projekcie wzięło udział łącznie kilkaset osób, którym przybliżono bogate dziedzictwo poprzemysłowe Żyrardowa.

Dla nas, jako muzealników, najważniejszym efektem, który nie zostałby osiągnięty bez wsparcia wolontariuszy, było dokonanie inwentaryzacji i dokumentacji lokalnego dziedzictwa, skupiającego się na wzornictwie przemysłowym. Przedmiotem prowadzonych prac były zarówno wzorniki tkanin, jak również wielkoformatowe szablony sitodrukowe. W ramach działania opracowano metody dokumentacji i archiwizacji przedmiotów, opisano je, sfotografowano, a finalnie sporządzono bazy danych.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty ginących zawodów, które zostały poprowadzone w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń”. Podczas zajęć „Tajniki drukarza” uczestnicy nauczyli się tworzyć szablon sitodrukowy i poznali techniki druku sitowego, natomiast w ramach warsztatów „Młodzi tkacze” zdobyli umiejętności tkackie poprzez tworzenie pamiątkowego wyrobu na drewnianych krosnach dziecięcych. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się również pokazowe warsztaty z tkania na krośnie żakardowym, które przyciągnęły turystów zainteresowanych technologią produkcji. Udział w warsztatach był bezpłatny.

Natomiast w ramach podsumowania otwarto czasową wystawę tkanin, którą można było zwiedzać w przestrzeni poprzemysłowej Muzeum Lniarstwa w dniach 07.10.2023-22.10.2023. Stanowiła ona doskonałą okazję do zapoznania się z różnorodnymi wzorami tkanin żakardowych, które były dawniej produkowane przez Zakłady Lniarskie, a które zostały utkane na muzealnych krosnach.

Organizatorem zadania była Fundacja Fabryka Feniksa.

Materiały powstałe w ramach projektu dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0. Polska

Baza danych wzorników tkanin – pobierz plik Excel
Baza danych szablonów sitodrukowych – pobierz plik Excel
Fotografie – wzorniki tkanin – link do zdjęć: https://drive.google.com/drive/folders/1SWZtotmzKWzxpcAGHeNjbn0tkKUhEdvV?usp=drive_link
Fotografie – szablony sitodrukowe – link do zdjęć: https://drive.google.com/drive/folders/1Klu70-BkbGW-qZr9JW-IpS0Q3gTwPfMd?usp=drive_link
Metoda dokumentacja i archiwizacji wzorników tkanin – pobierz plik PDF
Metoda dokumentacji i archiwizacji szablonów sitodrukowych – pobierz plik PDF
Raport z przeprowadzenia procesu inwentaryzacji – pobierz plik PDF
Informacja prasowa „Żywe dziedzictwo w Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie” – pobierz plik PDF
Informacja prasowa „Nowa wystawa tkanin w Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie” – pobierz plik PDF

Fotorelacja – link do zdjęć: https://drive.google.com/drive/folders/1vOeYSyk0EvGMjPDKgsbUl5JzbOpUT-RJ?usp=drive_link

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa