O Muzeum

Muzeum Lniarstwa

Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda należy do najciekawszych miejsc pielęgnujących lniarskie tradycje Żyrardowa, obrazujących dzieje przemysłu lniarskiego na ziemiach polskich.

 

Ma ono swą siedzibę w jednym z pofabrycznych budynków Bielnika, który stanowił niegdyś część kompleksu produkcyjnego żyrardowskiej fabryki. Monumentalne postindustrialne przestrzenie Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie są ściśle związane z ponad 180-letnią tradycją przemysłu lniarskiego. W budynku mieścił się niegdyś oddział drukarni żyrardowskich Zakładów Lniarskich, które już pod koniec XIX wieku stały się najpotężniejszą fabryką lnu ówczesnej Europy, a wyroby były znane i cenione na całym świecie. Budynek siedziby Muzeum jest obiektem zabytkowym, częścią XIX-wiecznej osady fabrycznej w Żyrardowie, uznanej za pomnik historii, czyli najwyższą formę ochrony zabytków w Polsce.

Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie przywołuje pamięć o czasach, kiedy  żyrardowska fabryka pracowała pełną parą, zatrudniając od 5 do 9 tysięcy pracowników. Na ekspozycję składa się kilkadziesiąt zabytkowych maszyn, stanowiących kompletny ciąg technologiczny, prezentujący najważniejsze elementy procesu obróbki surowca włókienniczego i produkcji tkanin. Większość maszyn pochodzi z lat 70. i 80. XX wieku, ale w zbiorze są także unikatowe eksponaty, pochodzące z początku XX wieku. Ekspozycję maszyn uzupełnia stała wystawa ,,Żyrardów. Miasto lnem tkane”, na którą składają się druki wielkoformatowe archiwalnych fotografii maszyn włókienniczych, prezentery informacyjne, a także urządzenia multimedialne.

Celem placówki jest prowadzenie działalności o charakterze naukowo-badawczym i kulturalno-oświatowym z zakresu historii lnu, dziejów przemysłu lniarskiego na ziemiach polskich i historii Miasta Żyrardowa. Aktualna oferta Muzeum stanowi punkt wyjścia do dalszych prac archiwizujących i dokumentujących dzieje żyrardowskiej fabryki. Ze względu na charakter i rodzaj prowadzonej działalności Muzeum stanowi wyjątkową atrakcję dla turystów z Polski i Europy. Brak podobnej placówki muzealnej na terenie Mazowsza, w połączeniu z nowoczesną formą prezentacji, jest głównym powodem na odwiedzenie tego miejsca.

Muzeum to swoistego rodzaju hołd oddany robotnikom pracującym w żyrardowskich zakładach i ich ciężkiej pracy. To miejsce, które zatrzymuje okruchy świetności dawnej fabryki, które służyć będzie przyszłym pokoleniom, jak nić łącząca naszą przeszłość z teraźniejszością i przyszłością.