Tom I

Tom I

Pierwszy tom “Pamiętnika” to 21 wzruszających opowieści i wspomnień dawnych pracowników Zakładów Lniarskich. To pewnego rodzaju kompendium wiedzy na temat nieistniejącej dziś fabryki lnu, będącej niegdyś potęgą Europy. Historie pełne nostalgii mijających czasów. Opowieści okraszone dobrym słowem, ckliwym spojrzeniem, lekkim uśmiechem. Anegdoty niesamowitych ludzi przelane na karty papieru, trafiające do serc i umysłów młodego pokolenia. “Z pamiętnika żyrardowskiego robotnika” to niesamowita księga wspomnień łącząca przeszłość z teraźniejszością…

Wydawca:
Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie

Autor: Anna Wrzesień

Pomysł i koordynacja: Dagmara Fiszer

Fotografie współczesne: Norbert Ongirski

Fotografie archiwalne:
prywatne zbiory pracowników Zakładów Lniarskich w Żyrardowie

Projekt okładki: Arkadiusz Gałecki, Studio “Arkadia”

Skład i druk: Sigma sp.j.

„Z pamiętnika żyrardowskiego robotnika – projekt wystawienniczo-wspomnieniowy upamiętniający dawnych pracowników Zakładów Lniarskich w Żyrardowie” został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.


WŁODZIMIERZ SŁOMIŃSKI

Urodzony w 1939 roku w okolicy Żyrardowa
Praca w Zakładach Lniarskich: 1953-1993
Wydział: Budowlany, Wykończalnia, Straż Przemysłowa
Stanowisko: pomocnik stolarza, stolarz, barwiarz, nastawiacz maszyn, mistrz, zastępca komendanta Straży Przemysłowej

KRYSTYNA MARCINKOWSKA

Urodzona w 1938 roku w Żyrardowie
Praca w Zakładach Lniarskich: 1958-1961
Wydział: Biuro Konstrukcyjne
Stanowisko: technik

GRAŻYNA HAMELSKA

Urodzona w 1945 roku w Żyrardowie
Praca w Zakładach Lniarskich: 1962-1975
Wydział: Wykończalnia
Stanowisko: cerowaczka, mistrz

KRYSTYNA PAROL

Urodzona w 1947 w roku w Żyrardowie
Praca w Zakładach Lniarskich: 1965-1985
Wydział: Tkalnia Gładka
Stanowisko: tkaczka

ZDZISŁAW MAJTYKA

Urodzony w 1952 roku w Żyrardowie
Praca w Zakładach Lniarskich: 1969-1971
Wydział: Dział Głównego Mechanika
Stanowisko: ślusarz

RYSZARD KOWALSKI

Urodzony w 1951 roku w Żyrardowie
Praca w Zakładach Lniarskich: 1969-1971
Wydział: Dział Głównego Mechanika
Stanowisko: ślusarz

GRZEGORZ CZARNIECKI

Urodzony w 1953 roku w Żyrardowie
Praca w Zakładach Lniarskich: 1972-1984
Wydział: Stara Tkalnia
Stanowisko: klejarz, mechanik, mistrz

DANUTA BARAŃSKA

Urodzona w 1951 roku w Kamiennej Górze
Praca w Zakładach Lniarskich: 1972-1987
Wydział: Tkalnia Gładka, Magazyn Centralny
Stanowisko: tkaczka, magazynierka

JANUSZ GRZESIAK

Urodzony w 1952 roku w Żyrardowie
Praca w Zakładach Lniarskich: 1975-1990
Wydział: Tkalnia
Stanowisko: mistrz, dyspozytor, technolog, z-ca dyrektora ds. produkcji

ANDRZEJ SAPIEJA

Urodzony w 1955 roku w Końskiem, woj. świętokrzyskie
Praca w Zakładach Lniarskich: 1982-1997
Wydział: Stara Tkalnia, Tkalnia Żakardowa
Stanowisko: mistrz, kierownik Tkalni, dyrektor ds. produkcji

MAŁGORZATA LENIARSKA

Urodzona w 1962 roku w Drozdowie-Piątnicy, woj. łomżyńskie (obecnie woj. podlaskie)
Praca w Zakładach Lniarskich: 1977-1997
Wydział: Tkalnia
Stanowisko: tkaczka

TAMARA WODZYŃSKA

Urodzona w 1962 roku w Żyrardowie
Praca w Zakładach Lniarskich: 1977-1999
Wydział: Tkalnia Gładka
Stanowisko: tkaczka

DANUTA LECH

Urodzona w 1963 roku w Ukcie koło Rucianego Nidy
Praca w Zakładach Lniarskich: 1978-1995
Wydział: Tkalnia
Stanowisko: tkaczka

ELŻBIETA ROKWISZ

Urodzona w  1965 roku w Rynie na Mazurach
Praca w Zakładach Lniarskich: 1980-1997
Wydział: Tkalnia
Stanowisko: tkaczka

BOGUMIŁ SIP

Urodzony w 1955 roku w Pawłowicach koło Sochaczewa
Praca w Zakładach Lniarskich: 1980-1997
Wydział: Tkalnia
Stanowisko: pomocnik mistrza, mistrz

HENRYKA MALINKIEWICZ

Urodzona  w 1962 roku w Białej Rawskiej
Praca w Zakładach Lniarskich: 1981-1999 oraz 2000-2006 w prywatnej spółce
Oddział: Tkalnia, Brakarnia
Stanowisko: tkacz, cerowaczka

DONATA PĘCZEK

Urodzona w 1973 roku w Sadach koło Płocka
Praca w Zakładach Lniarskich: 1988-1999 i 2000-2011 (w prywatnej spółce)
Wydział: Tkalnia
Stanowisko: tkaczka

ZBIGNIEW KOCZEWSKI

Urodzony w 1948 roku w Skierniewicach
Praca w Zakładach Lniarskich: 1962-1990
Wydział: Tkalnia, Biuro
Stanowisko: ślusarz, mistrz, szef Związków Zawodowych, komendant Straży Przemysłowej


NAGRANIA ARCHIWALNE

Kobieta
Urodzona w latach 20. XX wieku w Warszawie
Praca w Zakładach Lniarskich: 1947-1952
Wydział: Księgowość, Materiałówka w Kantorze
Stanowisko: pracownik biurowy, maszynistka

Kobieta
Urodzona w 1940 roku w Puszczy Mariańskiej
Praca w Zakładach Lniarskich: 1957-1983
Oddział: Tkalnia
Stanowisko: cewiarka

Wszystkie materiały graficzne, fotografie oraz nagrania audio powstałe w wyniku projektu “Z pamiętnika żyrardowskiego robotnika” są własnością Muzeum Lniarstwa. Udostępnianie niniejszych materiałów oparte jest na zasadach licencji CC-BY. Każdorazowa próba ich rozpowszechniania wymaga oznaczenia autorstwa.

C