Święto Lnu

Święto Lnu

ŚWIĘTO LNU kultura, tradycja, dziedzictwo – nić łącząca przeszłość z teraźniejszością!

Święto Lnu to impreza miejska ściśle związana z ponad 180-letnią tradycją przemysłu lniarskiego w Żyrardowie, której celem jest zwiększenie uwagi społeczeństwa na dziedzictwo postindustrialne tego miasta. Poprzez zaprezentowanie licznych atrakcji pod znakiem lnu co roku przybliżana jest istota
i potęga funkcjonującej niegdyś Fabryki Wyrobów Lnianych, fabryki, która została ulokowana
na ziemiach dzisiejszego Żyrardowa w 1829 roku, a pod koniec XIX-wieku była jedną z największych i najlepiej prosperujących w całej Europie.

Pierwsza edycja Święta Lnu odbyła się w październiku 2015 r. jedynie wewnątrz murów muzeum. Kolejne edycje miały już szerszy wymiar przestrzenny i objęły kilka wydarzeń organizowanych na terenie Miasta Żyrardowa, choć Muzeum Lniarstwa wciąż jest sercem wydarzenia.

Święto Lnu to doskonała okazja do poznania lokalnych tradycji, obejrzenia wystaw muzealnych, wzięcia czynnego udziału w licznych warsztatach, grach i zabawach oraz zapoznania się z lnianymi wyrobami.