Tom II

Tom II

II tom muzealnego “Pamiętnika” to ekscytująca podróż w czasie. To wspomnienie dzieciństwa, pierwsze kroki po żyrardowskiej ziemi, budowanie historii miasta i prężnie działającej fabryki znanej w całej Europie. To emocje – radość, uśmiech, łza wzruszenia, sentyment… “Z pamiętnika żyrardowskiego robotnika” to nie tylko książka – to człowiek, który poświęcił żyrardowskiej fabryce część swojego życia, pozostawiając w niej kawałek swego serca i duszy. Dziś, 21 wspaniałych osób pełnych ciepła i empatii zabiera nas w sentymentalną podróż. Do czasów heroicznej, nierzadko wręcz syzyfowej pracy, trudnych warunków życia, a jednocześnie świata pełnego miłości i zrozumienia.

Wydawca:
Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie

Autor: Mateusz Modrak

Pomysł i koordynacja: Dagmara Fiszer

Fotografie współczesne: Marta Obłąkowska

Fotografie archiwalne:
prywatne zbiory pracowników Zakładów Lniarskich w Żyrardowie

Projekt okładki: Agata Łankowska

Skład i druk: Sigma sp.j.

Z pamiętnika żyrardowskiego robotnika – projekt wspomnieniowy upamiętniający byłych pracowników Zakładów Lniarskich w Żyrardowie został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.


Wanda Górska

Urodzona w 1924 roku w Bartnikach (gmina Puszcza Mariańska)
Praca w Zakładach Lniarskich: 1943-1979
Wydział: Roszarnia, Nowa Przędzalnia – Suche Prządki, Mokre Prządki
Stanowisko: pracownik Roszarni, prządka

Ryszard Wiśniewski

Urodzony w 1924 roku w Starych Kozłowicach (gmina Wiskitki)
Praca w Zakładach Lniarskich: 1945-1984
Wydział: Tkalnia Gładka, Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna, Magazyn Surowców Włókienniczych, Czesalnia, Mokre Prządki
Stanowisko: wózkowy, tkacz, strażak, kierownik Magazynu Surowców Włókienniczych, brakarz – kontroler jakości produkcji, mistrz w Nowej Przędzalni

Włodzimierz Wojciechowski

Urodzony w 1929 roku w Żyrardowie
Praca w Zakładach Lniarskich: 1946-1995
Wydział: Wykończalnia Tkanin
Stanowisko: pracownik fizyczny, mistrz Bielnika Tkanin, kierownik i dyspozytor wydziału

Eugeniusz Trzciński

Urodzony w 1933 roku w Żyrardowie
Praca w Zakładach Lniarskich: 1948-1993
Wydział: Tkalnia gładka, Tkalnia żakardowa, Nowa Tkalnia
Stanowisko: tkacz, zakładacz osnów

Danuta Hysz-Pytlak

Urodzona w 1935 roku w Badowo-Dańkach (gmina Mszczonów)
Praca w Zakładach Lniarskich: 1954-1958
Wydział: Tkalnia żakardowa
Stanowisko: tkacz

Cezariusz Wawrzyniak

Urodzony w 1936 roku w Żyrardowie
Praca w Zakładach Lniarskich: 1958-1992
Wydział: Wydział Głównego Mechanika, Kantor, Tkalnia
Stanowisko: technik normowania pracy, sekretarz komitetu zakładowego PZPR, komendant Obrony Cywilnej i Tajnej Kancelarii, z-ca kierownika tkalni ds. mechanicznych

Genowefa Charazińska

Urodzona w 1936 roku w Uśniku (gmina Śniadowo)
Praca w Zakładach Lniarskich: 1959-1981
Wydział: Nowa Przędzalnia – Mokre Prządki
Stanowisko: prządka

Zofia Bartosiewicz

Urodzona w 1945 roku w Radomiu
Praca w Zakładach Lniarskich: 1960-1990
Wydział: Tkalnia Gładka, Nowa Tkalnia
Stanowisko: laborantka, mistrz tkalni, dyspozytor zmianowy, a następnie kierownik oddziału przygotowawczego na Nowej Tkalni

Wiesław Troszczyński

Urodzony w 1948 roku we Franciszkowie (gmina Wiskitki)
Praca w Zakładach Lniarskich: 1962-1991
Wydział:  Tkalnia Gładka, Nowa Tkalnia, Dział Kontroli Jakości
Stanowisko: tkacz, nastawiacz maszyn, mistrz tkalni, dyspozytor zmianowy, zastępca kierownika Działu Kontroli Jakości

Tadeusz Wichorowski

Urodzony w 1945 roku w Żyrardowie
Praca w Zakładach Lniarskich: 1963-1992
Wydział: Tkalnia żakardowa, Tkalnia Gładka
Stanowisko: zakładacz osnów, mistrz tkalni

Feliksa Paradowska

Urodzona w 1948 roku w Mariance (gmina Mszczonów)
Praca w Zakładach Lniarskich: 1964-1978
Wydział: Nowa Przędzalnia – Mokre Prządki
Stanowisko: prządka

Tadeusz Karwowski

Urodzony w 1948 roku w Wierzejkach (powiat łukowski)
Praca w Zakładach Lniarskich: 1967-1997
Wydział: Wykończalnia Tkanin
Stanowisko: mistrz drukarni, kierownik Drukarni, dyspozytor zmianowy Wykończalni Tkanin, zastępca kierownika i kierownik Wykończalni Tkanin

Tadeusz Krawczyk

Urodzony w 1951 roku w Żyrardowie
Praca w Zakładach Lniarskich: 1968-1972, 1977-1996
Wydział: Warsztat Głównego Mechanika (1968-1972), Tkalnia gładka (1977-1996)
Stanowisko: ślusarz, mistrz tkalni

Marek Wójcicki

Urodzony w 1954 roku w Henryszewie
Praca w Zakładach Lniarskich: 1969-1999
Wydział: Tkalnia żakardowa, Nowa Tkalnia
Stanowisko: mistrz tkalni

Lechosław Piotrowski

Urodzony w 1948 roku w Żyrardowie
Praca w Zakładach Lniarskich: 1971-1980, 1981-2002
Wydział: Biuro Głównego Energetyka, Kantor
Stanowisko: mistrz, a następnie kierownik działu elektrycznego, dyrektor do spraw technicznych, specjalista do spraw technicznych, referent do spraw BHP, pełnomocnik likwidatora

Jan Socha

Urodzony w 1949 roku w Jedlni
Praca w Zakładach Lniarskich: 1974-1977, 1980-1990
Wydział: Zakładowy Ośrodek Obliczeniowy, Kantor
Stanowisko: kierownik Sekcji Średniej Mechanizacji, zastępca dyrektora ds. ekonomicznych, zastępca dyrektora ds. handlowych, likwidator Zakładów Lniarskich (1991-1992), wiceprezes zarządu spółki „Zakłady Lniarskie Żyrardów S.A.” (1993-1995) prezes Żyrardowskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Odzieżowego „Poldres” (do 2000 r.)

Sławomir Słomiński

Urodzony w 1957 roku w Żyrardowie
Praca w Zakładach Lniarskich: 1975-1999
Wydział: Drukarnia
Stanowisko: drukarz – szabloniarz

Wiesław Jagiełło

Urodzony w 1954 roku w Żyrardowie
Praca w Zakładach Lniarskich: 1976-1999
Wydział: Bielnik Przędzy, Bielnik Tkanin
Stanowisko: ślusarz

Stanisława Sobczyńska

Urodzona w 1958 roku w Kłonnej (gmina Odrzywół)
Praca w Zakładach Lniarskich: 1977-1993
Wydział: Tkalnia Gładka
Stanowisko: tkaczka, brakarka, cerowaczka

Janina Kornacka

Urodzona w 1956 roku w Pabianicach
Praca w Zakładach Lniarskich: 1979-1998
Wydział: Tkalnia żakardowa
Stanowisko: technolog, kierownik Tkalni żakardowej, z-ca szefa, a następnie szef ds. produkcji w Żyrardowskich Zakładach Przemysłu Pończoszniczego  „Stella”

Danuta Jaszke

Urodzona w 1966 roku w Staninie (powiat łukowski)
Praca w Zakładach Lniarskich: 1981-1999
Wydział: Tkalnia Gładka
Stanowisko: snowacz osnów


Wszystkie materiały graficzne, fotografie oraz nagrania audio powstałe w wyniku projektu “Z pamiętnika żyrardowskiego robotnika” są własnością Muzeum Lniarstwa. Udostępnianie niniejszych materiałów oparte jest na zasadach licencji CC-BY. Każdorazowa próba ich rozpowszechniania wymaga oznaczenia autorstwa.

C