Z pamiętnika żyrardowskiego robotnika

Wspomnienia

Aktywizacja społeczna to jeden z głównych kierunków działalności Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie. Pielęgnowane przez lata wspomnienia dawnych pracowników Zakładów Lniarskich znalazły dziś ujście w wyjątkowej książce pt. “Z pamiętnika żyrardowskiego robotnika”.

Niniejszy cykl publikacji powstał w oparciu o autentyczne wypowiedzi naocznych świadków historii. To unikatowy zbiór wiedzy o ówczesnej fabryce lnu i zapis wspomnień osób pracujących dawniej w żyrardowskich Zakładach Lniarskich.

Integralną częścią wydawnictwa są również wypowiedzi pracowników nagrane w formie audio i przedstawione w załączonych zakładkach. Zaprezentowane nagrania są wynikiem realizowanych projektów w 2019 oraz w 2020 roku dofinansowanych ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Projektu Patriotyzm Jutra.

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania wspomnień pracowniczych:

UWAGA! Nie prowadzimy sprzedaży książki “Z pamiętnika żyrardowskiego robotnika”. Publikacje dostępne są w wymienionych poniżej bibliotekach, a także na miejscu w recepcji Muzeum Lniarstwa.

   • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie
   • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie – Filia w Żyrardowie
   • Biblioteka parafialna Parafii p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie
   • Biblioteka Narodowa w Warszawie
   • Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
   • Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
   • Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi
   • Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
   • Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
   • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
   • Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
   • Biblioteka Śląska w Katowicach
   • Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
   • Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie
   • Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku
   • Biblioteka Uniwersytecka  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
   • Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego w Opolu
   • Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku