Znamy laureatów Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych


Znamy laureatów Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych

Fundacja Fabryka Feniksa przeznaczy 20 tys. zł na realizację inicjatyw młodzieżowych w ramach rozstrzygniętego naboru wniosków do Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych. Wszystkie projekty zostaną poprowadzone przez lokalną młodzież na terenie Miasta Żyrardowa. Laureatom serdecznie gratulujemy!

Celem Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych jest promowanie aktywności społecznej wśród młodzieży, rozwijanie postaw obywatelskich, rozwój umiejętności społecznych, w tym pracy metodą projektu społecznego. W procesie naboru wniosków zgłoszono 4 inicjatywy młodzieżowe.

Na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej naboru wniosków do Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych realizowanych w ramach zadania publicznego w zakresie „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży” w 2024 roku, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków, Komisja Konkursowa zdecydowała przyznać granty następującym Wnioskodawcom:

L.p. Nazwa Wnioskodawcy Nazwa inicjatywy Liczba punktów Wnioskowana kwota Przyznana kwota dofinansowania
1. Ada Majewska Kreatywne warsztaty mindfulness 25 pkt. 5 000,00 5 000,00
2. Zofia Niewiadomska Sun Music Fest 23 pkt. 5 000,00 5 000,00
3. Lena Bogurska Summer Basketball Fight 22 pkt. 5 000,00 5 000,00
4. Lena Bogurska Junior Volley Cup 21 pkt. 5 000,00 5 000,00

Do pobrania:

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ

Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych realizowany jest w ramach zadania publicznego w zakresie „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży” w 2024 roku. Zadanie finansowane jest ze środków Miasta Żyrardowa.