Wystawa „Nić łącząca przeszłość z teraźniejszością” – zapowiedź


Wystawa „Nić łącząca przeszłość z teraźniejszością” – zapowiedź

W Muzeum Lniarstwa powstaje ekspozycja dedykowana oddziałowi tkalni Zakładów Lniarskich w Żyrardowie pt. „Nić łącząca przeszłość z teraźniejszością”, której głównymi eksponatami są krosna służące do produkcji surowej tkaniny lnianej w dawnej fabryce lnu.

Zwiedzanie wystawy będzie rozpoczynało się od strefy historycznej, która zajmie dwie pierwsze hale pofabryczne. Zostanie tu zaprezentowanych kilkanaście zabytkowych krosien tkackich typu STB 4-175, wyprodukowanych w ZSRR pod koniec lat 70. XX wieku. Wśród parku maszynowego znajduje się także krosno, na którym 15 czerwca 2009 roku utkano 1150-metrowy obrus lniany, tym samym pobijając rekord Guinnessa na najdłuższy obrus na świecie. Na omawianych halach, oprócz krosien, zostaną zaprezentowane także: wybijarka do kart wzornicowych, oryginalne wzorniki tkanin pochodzące z Zakładów Lniarskich, czółenka czy cewki. Przestrzeń zostanie wzbogacona m.in. o historyczne fotografie pochodzące z przełomu XIX i XX wieku oraz z lat 70-80. XX wieku, a także plansze informujące o historii tkactwa w Żyrardowie, budowie krosna i procesie produkcji surowej tkaniny. Istotnym elementem tej części wystawy będą projekcje filmowe prezentujące pracę tkaczek przy krosnach oraz film wspomnieniowy.

Natomiast w trzeciej hali, przeznaczonej na tzw. strefę manufaktury, zostanie uruchomiona pokazowa produkcja tkania na mechanicznym krośnie STB 4-175, krośnie żakardowym oraz drewnianym krośnie do tkania ręcznego.

Przygotowanie wystawy prezentującej historię tkactwa żyrardowskich Zakładów Lniarskich jest bardzo ważne ze względu na tradycje poprzemysłową i dziedzictwo kulturowe Żyrardowa. Tkactwo jest jednym z etapów produkcji wyrobów lnianych, które było wykorzystywane od samego początku uruchomienia fabryki. Polegało na przeplataniu ze sobą dwóch nici, tzw. wątku i osnowy w celu wyprodukowania gotowej surowej tkaniny.

Istotnym elementem realizacji tej wystawy jest zaangażowanie w działania dawnych pracowników Zakładów Lniarskich, głównie pracowników tkalni oraz odtworzenie produkcji tkania. Po kilkunastu latach od zamknięcia zakładów maszyny tkackie zostaną ponownie uruchomione, a w halach ponownie zabrzmi dźwięk krosien.

Otwarcie wystawy planuje się na jesień 2017 roku.

Nić łącząca przeszłość z teraźniejszością - Muzeum Lniarstwa

Nić łącząca przeszłość z teraźniejszością - Muzeum Lniarstwa

Nić łącząca przeszłość z teraźniejszością - Muzeum Lniarstwa

Wystawa została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu MKiDN 2017 „Dziedzictwo kulturowe – Wspieranie działań muzealnych”.