Wystawa „Nić łącząca przeszłość z teraźniejszością”


Wystawa „Nić łącząca przeszłość z teraźniejszością”

W Muzeum Lniarstwa powstała ekspozycja dedykowana oddziałowi tkalni Zakładów Lniarskich w Żyrardowie pt. „Nić łącząca przeszłość z teraźniejszością”, której głównymi eksponatami są krosna służące do produkcji surowej tkaniny lnianej w dawnej fabryce lnu. Wystawa dostępna jest od piątku 22 grudnia 2017 r. i można ją zwiedzać bezpłatnie w godzinach otwarcia Muzeum Lniarstwa.

Zwiedzanie wystawy rozpoczynamy od strefy historycznej, która zajmuje dwie pierwsze hale pofabryczne. Zaprezentowano na niej kilkanaście zabytkowych krosien tkackich typu STB 4-175, wyprodukowanych w ZSRR pod koniec lat 70. XX wieku. Wśród parku maszynowego znajduje się także krosno, na którym 15 czerwca 2009 roku utkano 1150-metrowy obrus lniany, tym samym pobijając rekord Guinnessa na najdłuższy obrus na świecie. Na omawianych halach, oprócz krosien, zaprezentowano również: wybijarkę do kart wzornicowych, oryginalne wzorniki tkanin pochodzące z Zakładów Lniarskich, czółenka oraz cewki. Przestrzeń wzbogacono m.in. o historyczne fotografie pochodzące z przełomu XIX i XX wieku oraz z lat 70-80. XX wieku, a także o plansze informujące o historii tkactwa w Żyrardowie, budowie krosna i procesie produkcji surowej tkaniny. Istotnym elementem tej części wystawy są projekcje filmowe prezentujące pracę tkaczek przy krosnach oraz film wspomnieniowy.
Natomiast w trzeciej hali, przeznaczonej na tzw. strefę manufaktury, uruchomiono pokazową produkcję tkania na mechanicznym krośnie STB 4-175, krośnie żakardowym oraz drewnianym krośnie do tkania ręcznego.
Przygotowana wystawa, która prezentuje historię tkactwa żyrardowskich Zakładów Lniarskich, jest bardzo ważna ze względu na tradycje poprzemysłowe i dziedzictwo kulturowe Żyrardowa. Tkactwo jest jednym z etapów produkcji wyrobów lnianych, które było wykorzystywane od samego początku uruchomienia fabryki. Polegało na przeplataniu ze sobą dwóch nici, tzw. wątku i osnowy w celu wyprodukowania gotowej surowej tkaniny.
Istotnym elementem realizacji wystawy jest zaangażowanie w działania dawnych pracowników Zakładów Lniarskich, głównie pracowników tkalni oraz odtworzenie produkcji tkania. Po kilkunastu latach od zamknięcia zakładów maszyny tkackie zostały uruchomione, a w halach ponownie zabrzmiał dźwięk krosien.

Zwiedzanie wystawy „Nić łącząca przeszłość z teraźniejszością”

wtorek-niedziela
godz. 10:00-15:00
zwiedzanie bezpłatne

Wystawa została dofinansowana w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016 – Dziedzictwo kulturowe – Wspieranie działań muzealnych.