Wystawa czasowa Pauliny Włostowskiej


Wystawa czasowa Pauliny Włostowskiej
“Zakład barwy i światła” to wystawa czasowa autorstwa Pauliny Włostowskiej, która w najbliższych dniach prezentowana będzie w jednej z korespondujących do projektu przestrzeni Muzeum Lniarstwa. W wyniku wielomiesięcznej współpracy artystka przedstawi szerszemu gronu odbiorców swoją twórczość odwołującą się do historii polskiej tkaniny przemysłowej, tematu wzornictwa, nawiązując jednocześnie do dziedzictwa miejsca. Stypendystka łączy barwy, tekstury i techniki. Podczas wystawy zobaczyć będzie można lniane tkaniny żakardowe z autorskim wzorem Pauliny Włostowskiej, które utkane zostały na zabytkowych krosnach w Muzeum Lniarstwa. Integralną częścią jest również mural powstały na tylnej części muzeum, nawiązujący swoją stylistyką do miejskiej twórczości z okresu PRL-u.
     
Twórczość Pauliny Włostowskiej
“W ramach swojej wystawy – czy raczej interwencji – w dawnej fabryce wyrobów lnianych w Żyrardowie Paulina Włostowska odkrywa kolejne konteksty i warstwy historyczne prezentacji, przeplatając swoje prace zarówno ze współczesną wystawą stałą, jak i – szerzej – historią samego miejsca. Posługując się czymś w rodzaju artystycznej mimikry, artystka przetwarza abstrakcyjne i ekspresyjne wzory, które odnajduje z jednej strony w historii polskiej tkaniny przemysłowej czy artystycznej, z drugiej zaś – w towarzyszących tej pierwszej drukach takich jak próbniki – „tablice tkanin”. Wplatając swoje prace w wystawę stałą, Włostowska dodaje swój autorski, uwspółcześniony i wielobarwny komentarz do zastanej ekspozycji (…)
Wystawa „Zakład Barwy i Światła” stanowi również rewizytę zapomnianego dziś, sztandarowego hasła „artysty w przemyśle” – postulatu zaangażowania artystów w produkcję przemysłową, którego korzenie sięgają przedwojennych ruchów konstruktywizmu i Bauhausu. Postulat ten wybrzmiewał szczególnie silnie w dobie powojennej odbudowy dzięki powołanemu w Warszawie Instytutowi Wzornictwa Przemysłowego – awangardowej na światową skalę instytucji zajmującej się pracami badawczo-rozwojowymi i projektowaniem dla przemysłu, której pierwotna nazwa, Biuro Nadzoru Estetyki Produkcji, wskazywało nadrzędny wówczas cel i obszar działania placówki. To właśnie w IWP powstał Zakład Barwy i Światła, do którego artystka nawiązuje w tytule wystawy. Oferował on oparte na badaniach rozwiązania dla wnętrz zarówno przemysłowych, jak i przestrzeni domowych.
Włostowska z zaangażowaniem śledzi ten euforyczny, przepełniony entuzjazmem i poczuciem misji moment w historii, który w czasach powojennej odbudowy doprowadził do powstania tak zwanej „polskiej szkoły tkaniny”. – Klara Czerniewska-Andryszczyk
Wzory tkanin autorstwa Pauliny Włostowskiej
Wernisaż otwierający wystawę odbędzie się 17 września o godzinie 12:00.
Ekspozycja otwarta będzie w terminie 17-25 września br.

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz we współpracy z Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie.