Ocalić od zapomnienia żyrardowskie wzornictwo żakardowe


Ocalić od zapomnienia żyrardowskie wzornictwo żakardowe

Wraz z przejęciem zabytkowego parku maszynowego krosien żakardowych, do naszego Muzeum dwa lata temu trafiła również pokaźna kolekcja wzornic z najpiękniejszymi deseniami produkowanymi w dawnej fabryce lnu. Mimo, że ostatnie miesiące upłynęły nam pod znakiem uruchamiania kolejnych krosien, galerowania maszyn, nawlekania tysięcy nici i testowego tkania współczesnych wzorów, dziś wspólnie z Fundacją Fabryka Feniksa podjęliśmy działania mające na celu ocalenie od zapomnienia żyrardowskiego wzornictwa.

Kontynuowanie tradycji lniarskich Żyrardowa w oparciu o jedyny na świecie park maszynowy krosien sterowanych perforowanymi wzornicami, stało się jednym z głównych kierunków działania Muzeum Lniarstwa w ostatnim czasie. Pokaźna kolekcja papierowych kart, na których zapisane zostały wzory tkaninowe ówczesnej fabryki, pozwolą nam odtworzyć oryginalne desenie z lat 60 i 70 minionego wieku.

Wzornice żakardowe z zamkniętym obwodem i tysiącem maleńkich otworów sterujących maszyną wprawiającą w ruch poszczególne nici osnowy, stanowią dziś wielką tajemnicę. Enigmatyczne wzory wybite w kartach stały się prototypem pierwszego na świecie nośnika pamięci, który w zaszyfrowanym i niemożliwym do oczytania przez człowieka kodzie, kryją prawdziwy skarb.

Realizując projekt podjęliśmy się próby archiwizacji kart ze wzorami serwet, obrusów, tkanin dekoracyjnych, obiciowych, czy odzieżowych, a także utkania części niniejszych deseni. Odtworzenie dawnych wzorów pozwoli nam zachować dziedzictwo żyrardowskiej fabryki lnu, a zarazem stanie się materialnym źródłem wiedzy dla najmłodszych pokoleń. Jeśli chcesz zaangażować się lokalnie i pomóc nam pielęgnować tradycje przodków, zapraszamy do kontaktu.

Do pobrania: Regulamin uczestnictwa w projekcie


Zadanie pn. „Żakardowe wzornictwo dawnych Zakładów Lniarskich w Żyrardowie”, realizowane przez Fundację Fabryka Feniksa, dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa.

logo mkdnis

Narodowy Instytut Dziedzictwa