Konkurs na inicjatywy młodzieżowe


Konkurs na inicjatywy młodzieżowe

W imieniu Organizatora, Fundacji Fabryka Feniksa, serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie ofert na inicjatywy młodzieżowe! To właśnie ty możesz otrzymać dofinansowanie do 5 tys. zł i zrealizować własny projekt na terenie Żyrardowa.

Celem Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych jest promowanie aktywności społecznej wśród młodzieży, rozwijanie postaw obywatelskich, rozwój umiejętności społecznych, w tym pracy metodą projektu społecznego.

Nie zwlekaj, zgłoś swój pomysł, zdobądź środki, a następnie przy wsparciu Fundacji Fabryka Feniksa zorganizuj własny projekt. Realizacja inicjatyw młodzieżowych przewidziana jest na okres od 01.07.2024 do 30.11.2024. W ramach Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych zaplanowano budżet na łączną kwotę 20 000 zł, natomiast maksymalna kwota jednego grantu wynosi 5 000 zł.

Kto może aplikować?

  • grupy młodzieżowe składające się z co najmniej 3 osób w wieku 13-19 lat, zamieszkujące na terenie Miasta Żyrardowa

Do kiedy można aplikować?

  • Wnioski należy złożyć do 19.06.2024 do godz. 16:00

Jak złożyć wniosek?

  • wypełniony, wydrukowany i podpisany przez osoby upoważnione wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Fundacja Fabryka Feniksa, ul. K. Dittricha 18, 96-300 Żyrardów
  • lub podpisany skan wniosku wraz z załącznikami należy przesłać e-mailem na adres: fundacjafabrykafeniksa@gmail.com (oraz niezwłocznie dostarczyć oryginały)

Do pobrania:

REGULAMIN NABORU

Załącznik nr 1 – wzór wniosku

Załącznik nr 2 – wykaz kosztów kwalifikowanych

Załącznik nr 3 – karta oceny formalnej

Załącznik nr 4 – karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 5 – zgoda rodzica/opiekuna prawnego

Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych realizowany jest w ramach zadania publicznego w zakresie „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży” w 2024 roku. Zadanie finansowane jest ze środków Miasta Żyrardowa.