Ekspozycja maszyn


Ekspozycja maszyn

Na ekspozycji stałej prezentowanych jest kilkadziesiąt zabytkowych maszyn, stanowiących kompletny ciąg technologiczny, ukazujący najważniejsze elementy procesu obróbki surowca włókienniczego i produkcji tkanin. Większość maszyn pochodzi z lat 70. i 80. XX wieku, ale w zbiorze są także unikatowe eksponaty, pochodzące z początków XX wieku. Z uwagi na wartość historyczną i naukową maszyny zostały objęte prawną ochroną konserwatorską i wpisane do rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego.