Wspomnienia

Wspomnienia

Aktywizacja społeczna to jeden z głównych kierunków działalności Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie. Pielęgnowane przez lat wspomnienia dawnych pracowników Zakładów Lniarskich znalazły dziś ujście w publikacji „Z pamiętnika żyrardowskiego robotnika”.

Niniejsza książka powstała w oparciu o autentyczne wypowiedzi naocznych świadków historii. To swoiste kompendium wiedzy o ówczesnej Fabryce lnu i zapis wspomnień 21 osób pracujących dawniej w żyrardowskich Zakładach Lniarskich.

Integralną częścią wydawnictwa są również wypowiedzi pracowników nagrane w formie audio i przedstawione poniżej. Zaprezentowane nagrania są wynikiem realizacji projektu pn. „Z pamiętnika żyrardowskiego robotnika – projekt wystawienniczo-wspomnieniowy upamiętniający dawnych pracowników Zakładów Lniarskich w Żyrardowie”, który został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Wydawca:
Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie

Autor: Anna Wrzesień

Pomysł i koordynacja: Dagmara Fiszer

Fotografie współczesne: Norbert Ongirski

Fotografie archiwalne:
prywatne zbiory pracowników Zakładów Lniarskich w Żyrardowie

Projekt okładki: Arkadiusz Gałecki, Studio „Arkadia”

Skład i druk: Sigma sp.j.

UWAGA! Nie prowadzimy sprzedaży I tomu książki „Z pamiętnika żyrardowskiego robotnika”. Publikacja dostępna jest w wymienionych poniżej bibliotekach, a także na miejscu w recepcji Muzeum Lniarstwa.

 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie – Filia w Żyrardowie
 • Biblioteka parafialna Parafii p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie
 • Biblioteka Narodowa w Warszawie
 • Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi
 • Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
 • Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
 • Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
 • Biblioteka Śląska w Katowicach
 • Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
 • Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku
 • Biblioteka Uniwersytecka  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego w Opolu
 • Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białystok

WŁODZIMIERZ SŁOMIŃSKI

Urodzony w 1939 roku w okolicy Żyrardowa
Praca w Zakładach Lniarskich: 1953-1993
Wydział: Budowlany, Wykończalnia, Straż Przemysłowa
Stanowisko: pomocnik stolarza, stolarz, barwiarz, nastawiacz maszyn, mistrz, zastępca komendanta Straży Przemysłowej

KRYSTYNA MARCINKOWSKA

Urodzona w 1938 roku w Żyrardowie
Praca w Zakładach Lniarskich: 1958-1961
Wydział: Biuro Konstrukcyjne
Stanowisko: technik

GRAŻYNA HAMELSKA

Urodzona w 1945 roku w Żyrardowie
Praca w Zakładach Lniarskich: 1962-1975
Wydział: Wykończalnia
Stanowisko: cerowaczka, mistrz

KRYSTYNA PAROL

Urodzona w 1947 w roku w Żyrardowie
Praca w Zakładach Lniarskich: 1965-1985
Wydział: Tkalnia Gładka
Stanowisko: tkaczka

ZDZISŁAW MAJTYKA

Urodzony w 1952 roku w Żyrardowie
Praca w Zakładach Lniarskich: 1969-1971
Wydział: Dział Głównego Mechanika
Stanowisko: ślusarz

RYSZARD KOWALSKI

Urodzony w 1951 roku w Żyrardowie
Praca w Zakładach Lniarskich: 1969-1971
Wydział: Dział Głównego Mechanika
Stanowisko: ślusarz

GRZEGORZ CZARNIECKI

Urodzony w 1953 roku w Żyrardowie
Praca w Zakładach Lniarskich: 1972-1984
Wydział: Stara Tkalnia
Stanowisko: klejarz, mechanik, mistrz

DANUTA BARAŃSKA

Urodzona w 1951 roku w Kamiennej Górze
Praca w Zakładach Lniarskich: 1972-1987
Wydział: Tkalnia Gładka, Magazyn Centralny
Stanowisko: tkaczka, magazynierka

JANUSZ GRZESIAK

Urodzony w 1952 roku w Żyrardowie
Praca w Zakładach Lniarskich: 1975-1990
Wydział: Tkalnia
Stanowisko: mistrz, dyspozytor, technolog, z-ca dyrektora ds. produkcji

ANDRZEJ SAPIEJA

Urodzony w 1955 roku w Końskiem, woj. świętokrzyskie
Praca w Zakładach Lniarskich: 1982-1997
Wydział: Stara Tkalnia, Tkalnia Żakardowa
Stanowisko: mistrz, kierownik Tkalni, dyrektor ds. produkcji

MAŁGORZATA LENIARSKA

Urodzona w 1962 roku w Drozdowie-Piątnicy, woj. łomżyńskie (obecnie woj. podlaskie)
Praca w Zakładach Lniarskich: 1977-1997
Wydział: Tkalnia
Stanowisko: tkaczka

TAMARA WODZYŃSKA

Urodzona w 1962 roku w Żyrardowie
Praca w Zakładach Lniarskich: 1977-1999
Wydział: Tkalnia Gładka
Stanowisko: tkaczka

DANUTA LECH

Urodzona w 1963 roku w Ukcie koło Rucianego Nidy
Praca w Zakładach Lniarskich: 1978-1995
Wydział: Tkalnia
Stanowisko: tkaczka

ELŻBIETA ROKWISZ

Urodzona w  1965 roku w Rynie na Mazurach
Praca w Zakładach Lniarskich: 1980-1997
Wydział: Tkalnia
Stanowisko: tkaczka

BOGUMIŁ SIP

Urodzony w 1955 roku w Pawłowicach koło Sochaczewa
Praca w Zakładach Lniarskich: 1980-1997
Wydział: Tkalnia
Stanowisko: pomocnik mistrza, mistrz

HENRYKA MALINKIEWICZ

Urodzona  w 1962 roku w Białej Rawskiej
Praca w Zakładach Lniarskich: 1981-1999 oraz 2000-2006 w prywatnej spółce
Oddział: Tkalnia, Brakarnia
Stanowisko: tkacz, cerowaczka

DONATA PĘCZEK

Urodzona w 1973 roku w Sadach koło Płocka
Praca w Zakładach Lniarskich: 1988-1999 i 2000-2011 (w prywatnej spółce)
Wydział: Tkalnia
Stanowisko: tkaczka

ZBIGNIEW KOCZEWSKI

Urodzony w 1948 roku w Skierniewicach
Praca w Zakładach Lniarskich: 1962-1990
Wydział: Tkalnia, Biuro
Stanowisko: ślusarz, mistrz, szef Związków Zawodowych, komendant Straży Przemysłowej


NAGRANIA ARCHIWALNE

Kobieta
Urodzona w latach 20. XX wieku w Warszawie
Praca w Zakładach Lniarskich: 1947-1952
Wydział: Księgowość, Materiałówka w Kantorze
Stanowisko: pracownik biurowy, maszynistka

Kobieta
Urodzona w 1940 roku w Puszczy Mariańskiej
Praca w Zakładach Lniarskich: 1957-1983
Oddział: Tkalnia
Stanowisko: cewiarka

Wszystkie materiały graficzne, fotografie oraz nagrania audio powstałe w wyniku projektu „Z pamiętnika żyrardowskiego robotnika” są własnością Muzeum Lniarstwa. Udostępnianie niniejszych materiałów oparte jest na zasadach licencji CC-BY. Każdorazowa próba ich rozpowszechniania wymaga oznaczenia autorstwa.

C