Warsztaty

Warsztaty

Zorganizowanym grupom zwiedzającym (minimum 10 osób) oferujemy udział w warsztatach rękodzielniczych dopasowanych do poziomu oraz wieku zwiedzających. Niezbędna wcześniejsza rezerwacja – tel. 793 134 703, e-mail: rezerwacje@muzeumlniarstwa.pl

W ofercie warsztatowej:

Sitodruk

Odbijanie wzorów metodą sitodruku na tkaninie
Maksymalna ilość osób w grupie: 25 os.

Lniane kwiaty

Formowanie kwiatów z wykorzystaniem przędzy oraz tkaniny lnianej
Maksymalna ilość osób w grupie: 25 os.

Filcowe zakładki do książki

Ozdabianie zakładek kolorową tkaniną lnianą
z wykorzystaniem półfabrykatów
Maksymalna ilość osób w grupie: 12 os.

Pompony

Przygotowanie pomponów z wykorzystaniem przędzy lnianej
lub kolorowej tkaniny
Maksymalna ilość osób w grupie: 12 os.

Czas trwania warsztatów określany jest w zależności od liczebności grupy oraz zdolności manualnych uczestników. W przypadku dużych grup (powyżej 25 osób) możliwy podział na kilka tur. Przy rezerwacji terminu prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem warsztatów.


WARSZTATY POKAZOWE

(UWAGA! W chwili obecnej warsztaty nie odbywają się)

Przez cały rok w Muzeum Lniarstwa odbywają się również warsztaty pokazowe dla wszystkich odwiedzających.

  • wtorek – rękodzieło
  • środa – tkactwo
  • czwartek – sitodruk

Wszystkie warsztaty prowadzone są tylko i wyłącznie w wyznaczonych powyżej dniach, w godzinach otwarcia Muzeum Lniarstwa tj. 10:00-15:00. Uczestnik warsztatów pokazowych nie ma możliwości bezpośredniego udziału w warsztatach tj. wykonywania prezentowanych przez instruktorów czynności.


REGULAMIN WARSZTATÓW RĘKODZIELNICZYCH
DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem warsztatów jest Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie, ul. Dittricha 18, 96-300 Żyrardów.
2. Warsztaty dedykowane są grupom zorganizowanym powyżej 10 osób.
3. Czas trwania warsztatów dostosowany jest do wieku i poziomu umiejętności uczestników.
4. Warsztaty odbywają się w pracowni warsztatowej od wtorku do piątku w ciągu całego roku, a w sezonie letnim tj. kwiecień-październik również w weekendy w godzinach otwarcia Muzeum Lniarstwa.
5. W razie konkretnych preferencji warsztatowych nieujętych w proponowanej przez organizatora ofercie istnieje możliwość indywidualnych ustaleń.

Zapisy na warsztaty

1. Aby wziąć udział w warsztatach dla grup zorganizowanych konieczne jest zgłoszenie chęci udziału w zajęciach z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem poprzedzającym ustalony termin przyjazdu do Muzeum Lniarstwa.
2. Zapisy na warsztaty odbywają się telefonicznie pod numerem 793 134 703 lub mailowo pod adresem rezerwacje@muzeumlniarstwa.pl
3. Przy zgłoszeniu konieczne jest określenie konkretnej daty i godziny przyjazdu, ilości i wieku uczestników warsztatów, liczby opiekunów grupy oraz niezbędnych danych kontaktowych tj. numer telefonu do organizatora wycieczki, adres mailowy, nazwy placówki/organizatora.
4. Grupy zorganizowane mają możliwość dokonania rezerwacji terminu warsztatów lub warsztatów połączonych ze zwiedzaniem Muzeum Lniarstwa.

Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz dopełnienie wszelkich formalności przed rozpoczęciem warsztatów.
2. Uczestnikiem warsztatów może być każda osoba powyżej 5. roku życia. W innych przypadkach rezerwacji dokonuje się na podstawie indywidualnych ustaleń.
3. Ilość osób biorąca udział w warsztatach związana jest w wybranym rodzajem warsztatów tj.
– Sitodruk – max 25 osób
– Lniane kwiaty – max 12 osób
– Filcowe zakładki do książki – max 12 osób
– Pompony – max 12 osób
4. W razie grup, których liczebność przekracza założoną ilość osób biorących naraz udział w warsztatach, możliwe jest podzielenie grupy na kilka tur.
5. W przypadku grup szkolny tj. grup, których uczestnikami są dzieci poniżej 18. roku życia konieczna jest obecności przynajmniej 2 opiekuna przypadającego na grupę 15 osób.

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów w przypadku spóźnienia się uczestników bez wcześniejszego powiadomienia.
2. W czasie trwania warsztatów zabronione jest jedzenie i picie wewnątrz pracowni warsztatowej oraz Muzeum Lniarstwa.
3. Muzeum Lniarstwa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione oraz za ewentualne zniszczenia rzeczy należących do uczestników.
4. Uczestnicy zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom instruktorów, a także przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas trwania warsztatów.
5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu warsztatów oraz poszanowania mienia muzeum.
6. Uczestnicy biorący udział w warsztatach wyrażają zgodę na rejestrowanie wizerunku w formie zdjęć i/lub nagrań służących do celów promocyjnych organizatora (materiały drukowane, internet, pliki elektroniczne). Organizator wycieczki zobowiązany jest zebrać od uczestników warsztatów zgody na publikację wizerunku przez organizatora warsztatów. W przypadku grup, których uczestnikami są osoby niepełnoletnie konieczne jest podpisanie zgody przez opiekunów prawnych uczestników biorących udział w warsztatach.
7. Podczas trwania warsztatów zabronione jest przebywanie w pracowni warsztatowej osobom postronnym bez zgody instruktora.
8. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie, z którym kontaktować się można pod adresem mailowym iod@muzeumlniarstwa.pl.
9. Wszelkie zapytania odnośnie organizacji warsztatów należy kierować na adres rezerwacje@muzeumlniarstwa.pl.
10. O sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Pełnomocnik Prezydenta Miasta Żyrardowa ds. organizacji Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie.

Rozmiar czcionki
Kontrast