Wspomnienia

Wspomnienia

Przedstawione poniżej wspomnienia to autentyczne wypowiedzi pracowników dawnych żyrardowskich Zakładów Lniarskich. Zaprezentowane nagrania są wynikiem realizacji projektu pn. „Z pamiętnika żyrardowskiego robotnika”, który został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

WŁODZIMIERZ SŁOMIŃSKI

Urodzony w 1939 roku w okolicy Żyrardowa
Praca w Zakładach Lniarskich: 1953-1993
Wydział: Budowlany, Wykończalnia, Straż Przemysłowa
Stanowisko: pomocnik stolarza, stolarz, barwiarz, nastawiacz maszyn, mistrz, zastępca komendanta Straży Przemysłowej

 

KRYSTYNA MARCINKOWSKA

Urodzona w 1938 roku w Żyrardowie
Praca w Zakładach Lniarskich: 1958-1961
Wydział: biuro konstrukcyjne
Stanowisko: technik

 

GRAŻYNA HAMELSKA

Urodzona w 1945 roku w Żyrardowie
Praca w Zakładach Lniarskich: 1962-1975
Wydział: Wykończalnia
Stanowisko: cerowaczka, mistrz

 

KRYSTYNA PAROL

Urodzona w 1947 w roku w Żyrardowie
Praca w Zakładach Lniarskich: 1965-1985
Wydział: Tkalnia gładka
Stanowisko: tkaczka

 

ZDZISŁAW MAJTYKA

Urodzony w 1952 roku w Żyrardowie
Praca w Zakładach Lniarskich: 1969-1971
Wydział: Dział Głównego Mechanika
Stanowisko: ślusarz

 

RYSZARD KOWALSKI

Urodzony w 1952 roku w Żyrardowie
Praca w Zakładach Lniarskich: 1969-1971
Wydział: Dział Głównego Mechanika
Stanowisko: ślusarz

 

GRZEGORZ CZARNIECKI

Urodzony w 1953 roku w Żyrardowie
Praca w Zakładach Lniarskich: 1972-1984
Wydział: Stara Tkalnia
Stanowisko: klejarz, mechanik, mistrz

 

DANUTA BARAŃSKA

Urodzona w 1951 roku w Kamiennej Górze
Praca w Zakładach Lniarskich: 1972-1987
Wydział: Tkalnia Gładka, Magazyn Centralny
Stanowisko: tkaczka, magazynierka

 

JANUSZ GRZESIAK

Urodzony w 1952 w Żyrardowie
Praca w Zakładach Lniarskich: 1975-1990
Wydział: Tkalnia
Stanowisko: mistrz, dyspozytor, technolog, z-ca dyrektora ds. produkcji

 

ANDRZEJ SAPIEJA

Urodzony w 1955 w Końskiem, woj. świętokrzyskie
Praca w Zakładach Lniarskich: 1982-1997
Wydział: Stara Tkalnia, Tkalnia Żakardowa
Stanowisko: mistrz, kierownik tkalni, dyrektor ds. produkcji

 

TAMARA WODZYŃSKA

Urodzona w 1962 roku w Drozdowie-Piątnicy, woj. łomżyńskie (obecnie woj. podlaskie)
Praca w Zakładach Lniarskich: 1977-1997
Wydział: Tkalnia
Stanowisko: tkacz

 

DANUTA LECH

Urodzona w 1963 roku w Ukcie koło Rucianego Nidy
Praca w Zakładach Lniarskich: 1978-1995
Wydział: Tkalnia
Stanowisko: tkacz

 

ELŻBIETA ROKWISZ

Urodzona w  1965 roku w Rynie na Mazurach
Praca w Zakładach Lniarskich: 1980-1997
Wydział: Tkalnia
Stanowisko: tkaczka

 

BOGUMIŁ SIP

Urodzony w 1955 roku w Pawłowicach koło Sochaczewa
Praca w Zakładach Lniarskich: 1980-1997
Wydział: Tkalnia
Stanowisko: pomocnik mistrza, mistrz

 

HENRYKA MALINKIEWICZ

Urodzona  w 1962 roku w Białej Rawskiej
Praca w Zakładach Lniarskich: 1981-1999 oraz 2000 do 2006 w prywatnej spółce
Oddział: Tkalnia, Brakarnia
Stanowisko: tkacz, cerowaczka

 

DONATA PĘCZEK

Urodzona w 1973 roku w Sadach koło Płocka
Praca w Zakładach Lniarskich: 1988-1999 i 2000- 2011 (w prywatnej spółce)
Wydział: Tkalnia
Stanowisko: tkacz


NAGRANIA ARCHIWALNE

Kobieta
Urodzona w latach 20. w Warszawie
Praca w Zakładach Lniarskich: 1947-1952
Wydział: Księgowość, Materiałówka w Kantorze
Stanowisko: pracownik biurowy, maszynistka

Kobieta
Urodzona w 1940 roku w Puszczy Mariańskiej
Praca w Zakładach Lniarskich: 1957-1983
Oddział: Tkalnia
Stanowisko: cewiarka